Απλός Τύπος Σωληνωτού Μοτέρ για ρολά
Μοτέρ αποκλειστικά για ρολά :

-Απλός τύπος.
-Μηχανικά Τερματικά.
-Ισορροπημένη περιστροφή.
-Χαμηλά επίπεδα θορύβου.