Ανοιγόμενοι Μηχανισμοί

Μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας simple για συχνή χρήση με μέγιστο μήκος κονταριού έως 4 μέτρα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01