Η εταιρία μας Poulis Doors, αναλαμβάνει όλων των ειδών της κατασκευές πορτών. Αναλόγως με τις ανάγκες σας, είμαστε σε θέση να φέρουμε εις πέρας οποιαδήποτε αίτημα μας ζητηθεί.

Οι μηχανισμοί είναι ιταλικοί της εταιρίας Dea Systems και αποτελούν την καλύτερη και αξιόπιστη λύση για την πόρτα σας.